Sunday, June 19, 2011


யானைகளுடன் இசைந்து வாழதல்
என்பது பற்றிய பயிலரங்கம் நீலகிரி உயீர்கோள இயற்கை பூங்காவில்
ஜூன்  18 மற்றும் 19  தேதி நடைபெற்றது.
திரு  S.P. குப்புசாமி (மூலிகைவளம்),
ஸ்ரீனிவாசன் (அணைகட்டி ஆஷ்ரம்)  பொன்னுசாமி(NBNP)  அவர்களுடன் இனைந்து நானூம், பயிலரங்க பயிற்சி.
 

No comments:

Post a Comment