Monday, February 28, 2011

மழை நீர்


செடிகளுக்கும் தெரியும் மழை நீரை சேமித்து வைக்க
இதற்கு மேல் நாம் சில காய்ந்த இலையை, தென்னை
மட்டை வைத்து ஈரபதத்தை நீடிக்க செய்தால் போதுமானது.
 


Sunday, February 27, 2011

கதலி

Pride of India (Lagerstroemia speciosa).  It is widely cultivated as an ornamental plant. Extract from leaves is used as a natural health supplement.  The leaves are used widely by the Philippines, Taiwan and Japan as a Tea preparation.This tea is consumed as a natural means for a variety of reasons involving the kidneys, such as dissolving kidney stones, kidney cleanses, and kidney health in general.Source of information from http://en.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia_speciosa

Saturday, February 26, 2011

Dolls eyes

Harpullia arborea,  Evergreen tree grow up to 10 mts height. Seeds  2 enclosed with orange aril (a fleshy outgrowth from the hilum of a seed) .at the base.
பொம்மை கண்கள் போன்ற விதை
( இரண்டு கண்கள்) உள்ளத்தால் இதை  ஆங்கிலத்தில் (Dolls Eye)
என்பார்கள்.
 
This particular photo from TopTropicals Plant

Morning Glory


A fully open blue and purple morning glory, It is a climber,  planted as an attractive ornamental plant  in many places. (Ipomoea sp.

Ipomoea  species.Friday, February 25, 2011

Termite hill gecko

Termite hill gecko  (Hemidactylus triedrus) nocturnal and terrestrial in nature. Mainly found in open region and scrublands. food mainly consits of termites, beetles, ants etc.

Indian Almond

 
Indian Almond (Terminalia catappa), deciduous tree fast growth in early years, mainly planted as wayside tree.

flower cluster
fruitsclose-up of flowers
Flower and fruit photograph from http://www.naturia.per.sg/buloh/plants/sea_almond.htm
 

மழை மரம், தூங்கு மூஞ்சி மரம்

Thoongu moonji maram (tree with  sleeping leaf) இந்த மரத்துக்கு  ஆங்கிலத்தில் ( Rain Tree )எனப்பெயர். தென் அமெரிக்கா,மெக்ஸிகோ பிரேசிலிலிருந்து வந்தது.  தமிழில் தூங்கு மூஞ்சி மரம். மாலை நேரம், மேகமூட்டம் அல்லது மழை நாளில் இந்த மரத்தின் இலைகள் மூடிக்கொள்ளும் (leaf are light sensitive and close together from dusk to dawn) அப்போது தான் மழை நீர் பூமிக்கு வர ஏதுவாக இருக்கும். இயற்கையின்  படைப்பு!. இந்த மரத்துக்கு ஆங்கிலத்தில் அதனால் தான் Rain Tree என்று பெயர்  வைத்துள்ளனர்

Seed pod


சுபாபுல் (அ) சவுண்டால்


Subabul (Leucaena leucocephala)
It is mainly grown for fodder, and also used as a green manure at the same time it spreads vigorously adjacent areas.  
Flower of Subabul

Thursday, February 24, 2011

ஆமணக்கு (கொட்டைச்செடி) Castor oil plant

Ricinus Communis


ஆமணக்கு

சிறிய ஆமணக்கு
 


கும்பகோணத்திற்கு அருகாமையிலுள்ள கொட்டையூர் என்னும் தலத்தில் தலமரவாக விளங்குவது ஆமணக்கு (கொட்டைச்செடி) ஆகும். கை வடிவ இலைகளை மாற்றடுக்காகக் கொண்ட வெண்பூச்சுடைய செடியாகும். உள்ளீடற்ற கட்டைகளையும், முள்ளுள்ள மூன்று விதைகளைக் கொண்ட வெடிக்கக் கூடிய காய்களையும் உடையது. இதன் விதை கொட்டை அல்லது கொட்டைமுத்து எனப்படுகிறது. இக்கொட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய்யே விளக்கெண்ணெய் எனப்படுகிறது. தமிழகமெங்கும் புன்செய்ப் பயிராக விளைவிக்கப்படுகிறது. இலை, வேர், எண்ணெய் ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையதாகும்.
இலை வீக்கம், கட்டி ஆகியவற்றைக் கரைக்கக் கூடியது. ஆமணக்கு நெய் மலமிளக்கும். தாது வெப்பகற்றும். வேர் வாதத்தை குணப்படுத்தும். Source of the above information is from the following link. http://www.shaivam.org/sv/sv_amanakku.htm Wednesday, February 23, 2011

மலைப்புளிச்சை

Hill Hemp Bendy, Wild Hibiscus (Hibiscus hispidissimus) is commonly found in the evergreen forests of Western Ghats. Flowering occurs between November to January.

Geiger Tree

Cordia Sebestena, Evergreen tree and also a drought tolerant plant. Propagation through Seeds and  cuttings.

முடக்கத்தான் (கொடி) Climber

Cardiospermum halicacabum இது மூட்டுக்களை முடக்கி வைக்கும் மூட்டுவாத நோயை அகற்றுவதால்  “முடக்கற்றான்” எனப் பெயர் பெற்றது இதைப் பொதுவாக தோசைமாவில் கலந்து தோசையாகச் செய்து உண்ணலாம்This plant is also used in Siddha Medicine for arthritis, inflammations, constipation and abdominal discomfort”

 

சொர்க்கமரம்

Simarouba glauca Relatively fast growing tree, seeds are used in herbal medicines.

காண கமுகு


காண கமுகு
Pinanga
dicksonii, Endemic to the Western Ghats


Thorn Apple கருஊமத்தை, ஊமத்தை

 Datura metel , Naturally grows along the roadside,waste land, railway lines and scrub jungles through out India. Flowers and seeds are used in Ayurveda medicine.


Close up view of Datura metel
Purple Hindu Datura
White Datura

Fruits


Tuesday, February 22, 2011

சட்டை உரிக்கும் பாம்பு

 பாம்பு சட்டை உரித்தல் (Moulting or Sloughing, shedding. Shedding regularly occurs in snakes at a particular interval ) அனைவரும் அறிந்ததாகும்.
இதே போல் பறவை, நாய்,பல்லி,நண்டு போன்றவற்றிலும் இறக்கை
முடி, தோல் உரிவதும்  வழக்கமான ஒன்று.
Baccaurea courtallensis, An endemic tree from the Western Ghats

Sunday, February 20, 2011

Pill Bug

Pill Bug

Pill Bugs often seen rolling into a ball when get disturbed (protecting their soft underside). Mostly found under logs, stones and damp place. They are omnivores, feeding on dead and decaying plants and animals.

Bug (Species yet to be confirmed).

வண்ணத்து பூச்சிகள்

Great Orange Tip (Hebomoia glaucippe)


Striped Tiger (Danaus genutia)


Plain Tiger (Danaus chrysippus)


Common Wanderer(Pareronia valeria)

Common Banded Peacock (Papilio crino)

Friday, February 18, 2011

பாண்டிச்சேரியில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள்

Owl  ஆந்தை உருவம்Signage about Environment, near Pondichery French Institute.

Nerium sp.

Photo taken near Pondichery Secretariat, at least 6 trees are there (name not known)


Wild jack fruit

Wild jack fruit Artocarpus sp.

Thursday, February 17, 2011

An endangered tree


An endangered tree (Canarium strictum) in a private tea plantation, (photo taken during November, 2004, Near Mamaram village, Kothagiri Road).

The same tree has been chopped during 2007

Great orange tip butterfly

Courtship of Great orange tip butterfly((Hebomoia glaucippe)